Un Neuroambient per descobrir la nostra ciutat

8 abril 2019
Categories: 
Infantil Col·legi
Tarragona, la nostra ciutat

En els Neuroambients que actualment desenvolupem a l’Educació Infantil, sempre en el seu inici, de forma molt atractiva i lúdica, un personatge o varis, plantegen a l’alumnat un repte o una missió.

La setmana passada, tota l’educació infantil vàrem iniciar el Neuroambient “Tarragona: la nostra ciutat”, amb una temàtica que ens permet descobrir elements, zones i orígens de la ciutat on ens trobem, desenvolupant tots els talents i despertant en els nostres alumnes una motivació especial per aprendre que els facilita qualsevol aprenentatge plantejat.

L’estació de Tren de Tarragona (Llar), El Serrallo (P3), la Rambla (P4) i la Tàrraco romana a P5 són els quatre grans blocs del Neuroambient on les intel·ligències naturalista, lingüística i cinestèsica-corporal adopten un cert protagonisme en el desenvolupament de les activitats.

Per altra banda, en aquest Neuroambient, la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills esdevé un factor molt important que cal destacar, ja que participen molt activament en determinades activitats. Un clar exemple d’aquesta metodologia són les rutes de pares i fills que proposa l’equip docent, on han de visitar monuments o espais de la ciutat prèviament treballats a les aules i que amb fotografies o per mitjà d’una plantilla amb imatges hauran de contestar certes qüestions que els farà raonar o investigar.

Finalment, cal destacar que els diferents continguts són compartits entre els alumnes de diferents edats donant d’aquesta manera l’oportunitat a petits i grans de relacionar-se i ser partícips  dels seus coneixements. Descobrir i aprendre d’on venim i on estem és sense cap mena de dubte el motor d’aquest Neuroambient.