Quan traslladem l’aula fora de l’entorn escolar

9 maig 2019

Durant tot el curs i des de totes les etapes educatives, aprofitem l’oportunitat que les nostres instal·lacions ens ofereixen, per traslladar l’aula al nostre espai exterior: als patis, al bosc, a l’Aula Natura, a l’hortet… Però és durant aquest període, amb l’arribada del bon temps, quan s’intensifiquen les activitats d’aprenentatge fora de les quatre parets de l’aula i també fora del nostre entorn escolar a través de diverses sortides pedagògiques que ajuden a posar en un context real conceptes treballats a l’aula.

Són moltíssim els beneficis que aporten als nostres alumnes aquests tipus d’activitats. Ens permeten facilitar i potenciar la convivència i el coneixement entre l’alumnat, propiciant actituds de participació i col·laboració, ens permeten enriquir els nostres projectes d’Intel·ligències Múltiples fomentant al màxim la Intel·ligència Naturalista i Interpersonal i en general, fan que l’aprenentatge sigui infinitament més potent.

Som conscients que en les experiències que viuen els nens fora de l’aula, les emocions juguen un paper molt important. El dia que toca sortida ningú arriba tard, tothom arriba a l’escola amb la cara il·luminada i plena d’il·lusió. Els aprenentatges adquirits en aquestes activitats sabem que perduraran en la memòria dels nostres infants ja que les activitats estan carregades de sensacions i aquestes, sens dubte, són molt més difícils d’oblidar.