En un futur incert, l’autonomia en llengües estrangeres, esdevé una competència clau del segle XXI.

International School és la proposta de coneixement multilingüe en entorns internacionals d’aprenentatge i amb immersió lingüística local. 
 

Programa informatiu

Entrega diplomes Cambridge
Entrega diplomes Cambridge