Una eina pedagògica per potenciar de forma eficaç el desenvolupament entre els nostres alumnes de les competències i les habilitats d’una societat altament tecnificada i en canvi constant.

ICT program és el projecte vertical d’us de TIC i robòtica educativa al Col·legi Sant Pau que garanteix el domini de la competència digital als diferents nivell educatius.

ICT Program
ICT Program