L’organització del centre i dels seus equips de professionals tenen com a objectiu el desenvolupament del projecte educatiu del col·legi.

L’equip directiu es responsabilitza de la millora contínua i del lideratge dels diferents equips pedagògics, per a dur a terme el pla estratègic de l’escola. Està format per les següents persones i àrees de responsabilitat:

Pablo Muñoz
Director

Cinta Sebastià
Sotsdirectora d'ESO i Batxillerat

Laia Rovira
Sotsdirectora d'Infantil i Primària

Mn. Pep Masdéu
Cap de Pastoral

Jaime Corral
Administrador

Francesc Ortiz
Representant de la Titularitat

50è aniversari del centre
50è aniversari del centre