Mindfulness és un conjunt de pràctiques mentals i físiques que tenen per objectiu l’entrenament de l'atenció i la concentració en el moment present (el centrament): atenció al pensament, a les emocions  i a les sensacions.

Edumindfulness® és un programa exclusiu del Col·legi Sant Pau Apòstol per a treballar l’atenció plena amb el que s’anomenen tècniques de mindfulness educatiu. Incorpora el subprograma  Edu-MBSR (reducció d’estrès basat en Mindfulness) per a alumnes de Batxillerat. Podeu conèixer més a l'espai web propi del programa.
 

EduMindfulness a Batxillerat
EduMindfulness a Batxillerat