L’alumnat  té els reptes de reeixir acadèmica i intel·lectualment,de prendre decisions rellevants pel seu futur, al mateix temps que experimenta canvis profunds que poc a poc definiran la personalitat i incidiran en seu projecte de vida.

El Departament d’Orientació dóna suport a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents etapes i impulsa l’orientació acadèmica, professional, personal i familiar, característica del nostre centre. A través dels professionals de la piscopedagogia i psicología, assessora per a l’elaboració de plans específics d’orientació pedagògica als tutors i professors dels alumnes que ho necessitin i per a l’orientació de les seves famílies.